Bulimija – telo koje traži moć

ePsihoterapija 14.09.2012. u Društvo, Mentalno zdravlje

Bulimija, telo koje trazi moć kako je definiše feministička psihoterapija, nastaje kao pokušaj otpora internalizovanim zahtevima patrijarhata.

Analiza  i razumevanje roda kao prvog identiteta koji je osoba iskusila zauzima centralno mesto u feminističkoj psihoterapiji. Ženski rod je, ističu feminističke psihoterapeutkinje, u patrijarhatu poistovećen sa nečim manje vrednim što, kada ga žena internalizuje, ima značajne implikacije na odnose sa ljudima i druga znanja o sebi. Otvorena i jasna analiza načina na koji je životno iskustvo i terapeutkinje i klijenta – klijentkinje određeno rodnom ulogom može biti jako oruđe osnaživanja (Brown, 2010) kada je bilo koji problem u pitanju pa i poremećaj ishrane. …nastavak.

Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.