Seks – prepuštanje trenutku

ePsihoterapija 15.01.2018. u Seksualnost

Sigurno ste već čuli da je tokom seksa neophodno prepustiti se trenutku ali šta je zapravo trenutak i koliko on traje? Ukoliko pođemo od pretpostavke da je trenutak zapravo jedan sekund, onda seksualni čin koji traje pet minuta ima trista trenutaka. Prepustiti se trista puta za pet minuta čini se da više stvara pritisak i matematičku jednačinu nego zadovoljstvo.


Bodyscapes: Shin Knee Valley. Picture: Carl Warner/ www.carlwarner.com/otherscapes Source:Supplied

Šta je onda neophodno kako bi se osoba opustila tokom seksa i doživela novo iskustvo? …nastavak.

 

Pornografija i seks

ePsihoterapija 04.01.2018. u Seksualnost, Zavisnost

Popularan je stav među mladima da je pornografija sastavni deo seksualnog života ali ne govori se dovoljno o razlici između seksa i pornografije.

Seks zahteva odnos sa drugom osobom, fizičku i psihičku povezanost. Tokom seksa osoba dobija …nastavak.

 

Bulimija i seksualna trauma

U svom radu sa devojkama koje pate od nekog oblika poremećaja ishrane primetila sam da se često iza toga krije neka rana trauma. Čak se vrlo retko dešava da devojka ima ozbiljne simptome nekog poremećaja ishrane, sa visokim stepenom destruktivnosti prema sopstvenom telu, a da je imala normalno i zdravo odrastanje.

Važno je istaći da trauma nema nužno za posledicu poremećaj ishrane niti su sve devojke koje pate od nekog oblika poremećaja ishrane preživele traumu. Mediji su mogli biti sasvim dovoljni. Ipak, neka istraživanja (Hastings i Kern, 1994) pokazuju da, konkretno, postoji značajna povezanost između bulimije i prethodno preživljene seksualne traume …nastavak.

 

Kad porasteš kašće ti se samo

ePsihoterapija 10.03.2014. u Deca i mladi, Seksualnost

Deca vrlo brzo po rođenju postaju zainteresovana za svet oko sebe, a pre svega za sopstveno telo. Pošto su tek stigla na ovaj svet, za njih je sve novo. Imaju kratak predah nakon rođenja pre nego što ih društvo upozna sa osećanjem stida, pa slobodno otkrivaju šta je sve njihovo telo u stanju da uradi. I najčešće su oduševljena otkrićem! A pošto im se telo neprestano menja i raste, broj novih stvari koja su u stanju da urade je svakim danom sve veći.

Kada dete nauči da uhvati svoj palac na nozi, roditelji su oduševljeni! Dete dobija ohrabrenje za svako novo otkriće. A onda otkrije svoj polni organ i odjednom počinje da dobija po ruci. Za dete taj deo tela je isti kao i svi drugi i izaziva istu znatiželju, ali okolina reaguje sasvim drugačije. To je prvi korak u zbunjivanju detetovog Malog Profesora, začetka racionalnog dela njegove ličnosti …nastavak.

 

Preuranjena ejakulacija – lečenje i priroda problema

ePsihoterapija 09.01.2014. u Seksualne disfunckije, Seksualnost

Preuranjena ejakulacija je jedna od najrasprostranjenijih seksualnih disfunkcija kod muškaraca, ali često može biti pratilac i normalnog psihoseksualnog sazrevanja. Ovaj problem se manifestuje kao prebrzo doživljavanje orgazma i izbacivanja semene tečnosti, nekada čak i pre početka same predigre (na primer, već kod samog poljupca sa partnerkom).

Naravno, osim što je osoba nesposobna da obavi seksualni čin kako treba, ona je u problemu i zbog toga što uglavnom ne može da adekvatno zadovolji partnerku, a naravno ne treba zaboraviti ni problem stida i neprijatnosti pogotovo ako je u pitanju pokušaj seksa sa nedovoljno poznatom osobom …nastavak.

 

Priroda promiskuiteta

ePsihoterapija 29.09.2013. u Seksualnost, Zavisnost

Iako stručna psihološka, psihoterapijska i psihijatrijska literatura najčešće definišu promiskuitet kao “oblik seksualnog ponašanja u kome je prisutna česta promena seksualnog partnera, odnosno neodrživost zadovoljenja seksualnih potreba samo sa jednim partnerom” što ne govori ništa o moralnim aspektima takvog ponašanja a još manje o (ne)kvaltetima takvih osoba, ipak je kod nas a često i u svetu prisutna osuda ove pojave koja se naročito odnosi na žene koje ispoljavaju ovakve oblike ponašanja. Prvi deo ove definicije nema puno smisla jer se postavlja pitanje šta znači “česta promena partnera” i koliko neko treba da ih promeni da bi se ovako klasifikovao? U nekim zapadnim kulturama prosečan broj seksualnih partnera je veći, a u nekim drugim kulturama je manji, što znači da je taj broj irelativan i da se menja od kulture do kulture tako da ovakvo shvatanje promiskuiteta ne može da dopre do same suštine ove pojave. Međutim, drugi deo ove definicije je ipak plodonosniji jer skreće pažnju na zadovoljenje potreba, što je mnogo inteligentnija opaska. Zašto? Celokupan ovaj članak, baziraću na rečenici  poznatog glumca, režisera i scenariste Vudi Alena a ona glasi “ Sve u životu je u vezi seksa, osim seksa….!” …nastavak.