Ana Ćirić

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Centar

 • Licenca:

  Sertifikat za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije
  Sertifikat za konstruktivističku psihoterapiju

Kontakt

[email protected]
063/19-87-497

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje

Moj pristup u radu:

Konstruktivistička psihoterapija polazi od postavke da ne postoji samo jedna stvarnost, već beskrajno mnogo načina konstruisanja sveta. Klijent dolazi na terapiju sa svojom životnom filozofijom koja u velikoj meri određuje njegovo ponašanje i doživljaje. U zajedničkom poduhvatu tragamo za ličnim značenjima koja pripisuje svetu, sebi, odnosima, pogotovo za onim uverenjima koja doprinose stvaranju problema i pokušavamo da ih promenimo.

Ličnost je podložna promeni i zavisi od procesa konstruisanja. Psihoterapija kojom se bavim uliva nadu jer je optimistična, shvatanja je da osoba nije žrtva svoje prošlosti, ali može postati žrtva sopstvene konstrukcije prošlosti. Promena, koja je cilj terapije, nije lako dostižna i prethode joj neprijatne emocije, ali osobu na kraju osposobljava da se u budućnosti sama nosi sa problemima, da se menja, ima funkcionalnije odnose sa drugima, kontrolu nad sopstvenim bićem, bude srećnija. Smisao životnog iskustva i razvoja se time ogleda u kontinuiranom menjanju načina sagledavanja sebe, života u skladu sa brzim menjanjem sveta u kojem živimo.

Niko ne poznaje klijenta bolje od njega samog. On je i najviše zaslužan za promenu koja će uslediti, u procesu terapije polagano uči da preuzme aktivnu ulogu i odgovornost za svoj život.

Trudim se da vidim svet očima svog klijenta kako bih ga razumela i ušla sa njim u komunikaciju u kojoj će se osetiti prihvaćenim. To je polazna osnova za razvoj odnosa poverenja. Važna odlika konstruktivističke psihoterapije je da se klijentima ne dodeljuju dijagnoze, ne etiketiraju se.

Sertifikovana sam instruktorka joge, Joga saveza Srbije. Neke od tehnika disanja i opuštanja, koje su deo joga prakse, nalazim korisnim u radu u okviru psihoterapijskih seansi.

 

Pravci koje koristim:

 • Konstruktivistička psihoterapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Osećanje potištenosti, nezadovoljstva, bespomoćnosti, zabrinutosti, samopou- zdanje, problemi u odnosima, problemi u komunikaciji, stres, osvešćivanje, razvoj, eklektičnost u tehnikama

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta