Anuška Gece

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Pančevo

 • Licenca:

  Gestalt psihoterapeut
  Hipnoterapeut
  WingWave Coach
  NLP business practitioner
  Specijalista poslovne psihologije

Kontakt

[email protected]
063/307-994

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Dečija psihoterapija
 • Psihološko testiranje
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Kućna psihoterapija
 • Profesionlna selekcija
 • Konsultacije

Moj pristup u radu:

Život je lep!

Ukoliko Vaš doživljaj života nije takav, ukoliko Vas muče problemi - treba da znate da je  PROMENA  moguća. Nekada je potrebno samo da nas neko usmeri i pokaže put. Put rasta i razvoja, napretka. Ponekad je taj put dug i težak, ali ponekad je moguće jednostavnim koracima preći veliku razdaljinu.  Da bismo napravili promenu potrebno je da to odlučimo.

Ukoliko ste svesni da imate problem i odlučili ste da to promenite, javite se.

S obzirim na dugoročno iskustvo i mnogobrojne edukacije, terapijski rad prilagođavam posebno svakoj osobi, u zavisnosti od potreba, karakteristika same ličnosti i faze terapijskog procesa. Smatram da je uz rešavanje konkretnih problema potrebno osnažiti klijenta da u svom životu ume da se suočava sa problemima, rešava ih i preuzima odgovornost za svoj život.

Usavršavala sam se i u okviru oblasti rada sa žrtvama trgovine ljudima, seksualnog nasilja, psihoonkologije (rad sa obolelima od karcinoma) i populacijom sa istopolnim opredeljenjem. Specijalista sam poslovne psihologije i imam dugogodišnje radno iskustvo u privredi, te radim i karijerno savetovanje, kao i profesionalnu orjentaciju.

 

 

 

Pravci koje koristim:

 • Geštalt terapija
 • Bihejvioralna terapija
 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • Hipnoza
 • Neuro-lingvističko programiranje (NLP)
 • Integrativan pristup

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

psihoterapija, hipnoza, coaching, selekcija, savetovanje, testiranje, wingwave coaching, NLP, poslovna psihologija, kognitivno-bihejvioralna terapija, rad skajpom

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Mađarski


Pronađi terapeuta