Dr Ana Stanojević

 • Profesija:

  Lekar

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Grad:

  Kragujevac, Centar

 • Licenca:

  OLI centar za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, savetovanje i koučing

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Moj princip rada zasnovan je na integraciji više psihoterapijskih metoda prilagođeni svakom klijentu individualno. 

U psihoterapijskom procesu terapeut pomaže klijentu da dođe do uvida u svoje probleme. Ključ uspeha leži u dobrom terapeut-klijent odnosu i motivaciji klijenta da dođe do saznanja kojih uglavnom ni sam ne bude svestan.“Buđenjem“ najranijih sećanja iz detinjstva, praćenjem toka odrastanja i odnosa sa roditeljima (starateljima) su od ključne važnosti za razumevanje mnogih oblika ponašanja u kasnijoj životnoj dobi. Trenutno stanje klijenta, razlog zbok kojeg ne uspeva sam da savlada trenutnu krizu, leži najčešće u nedostatku emocijonalnih kompetencijama.

Postavljanje terapijskog cilja, kroz građenje poverenja i motivacije klijenta, a uz pomoć terapeuta uspeh retko izostane. Problemi sa kojima se najčešće susrećem su različiti oblici anksioznosti, depresije, panični napadi, opsesivno-kompulzivni poremećaji, fobije, emotivne krize u vezi i braku, adolescentna kriza, poremećaj u ishrani...

Psihoterapijski pristup nije samo usmeren na rad sa klijentima koji imaju konkretan problem (depresiju, anksioznost, panični napad i sl.), lekovit i poželjan je kao metod koji može pomoći čoveku da nadogradi već postojeće vrlo stabilne veze unutar svojih svakodnevnih misli i osećanja. Dodatni rad na sebi oplemenjuje dušu, telo, otvara nove duhovne vidike i svakako čini život čoveka kvalitetnijim i bogatijim.


Pravci koje koristim:

 • O.L.I. metod

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

psihoterapija, ana, stanojevic, anksioznost, depresija, Adolescentna kriza, ljubavni problemi, bracni problemi, opsesivno-kompulzivni poremecaj, fobija, panicni napad, Kragujevac, seksualne disfunkcije

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta