Sanja Mihajlović

 • Profesija:

  Pedagog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Grad:

  Ćuprija, Jagodina, Paraćin

 • Licenca:

  TA praktičar
  EMDR terapeut
  ACT i CFT terapeut

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Kućno savetovanje
 • Radionice
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

  Psihoterapija je proces. Tu je Vaš siguran prostor, u kom se gradi siguran i poverljiv odnos terapeuta i klijenta. U tom odnosu ćete dobiti podršku, moć i zaštitu za pozitivne  promene koje želite u svom životu. Bez osude, jer ništa ljudsko mi nije strano. Proces psihoterapije zahteva aktivnu ulogu i Vas kao klijenta i Vašu posvećenost radu na sebi na seansama, ali i van njih. Psihoterapija je odnos i razgovor sa stručnjakom je lekovit i pomaže. Naš zajednički cilj u ovom procesu i svih procedura, tehnika koje sprovodimo je rešavanje Vaših poteškoća i unapređenje Vašeg psihičkog zdravlja. U zavisnosti od problema i Vaše osetljivosti primenjujem metode koje će Vama da budu od koristi. Psihoterapija nosi i određene izazove. Emocionalno je zahtevan jer se prolaze i preživljavaju i teške emocije. Ovaj proces traži malo hrabrosti i želje za promenom. Bavljenje osećanjima i mislima može biti bolno, a pravljenje nekih promena u Vašim odnosima sa drugim ljudima ili u ponašanju može Vam u početku izgledati strašno. Većina ljudi koja je spremna da prihvati ove rizike, vidi da im psihoterapija pomaže, jer možete da promenite sve što nije više u Vašem interesu i što Vam otežava funkcionalnost i suštinu vašeg bića- život se restartuje. 

 

Moje sertifikate kontinuiranih edukacija i kvalifikacije možete pogledati:

  https://drive.google.com/drive/folders/1ibPeFMhmcaXDHh_qhr8bWluGtjAOk9dl?usp=sharing

 

Pravci koje koristim:

 • EMDR
 • Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT)
 • Terapija usmerena na saosećanje (CFT)
 • Transakciona analiza

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Stres,strahovi,anksioznost,panicni napad, zabrinutost, problemi u partnerskim odnosima, problemi u komunikaciji, razvod, tugovanje/gubitak,životne krize,nasilje,problemi učenja, narušeni porodični odnosi,trauma,fobija

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta