Suzana Kulja

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  TA savetnik

 • Status:

  Sertifikovani savetnik

 • Grad:

  Vršac

 • Licenca:

  Asocijacija Transakcionih Analitičara Srbije
  Srpska Asocijacija za kliring i koučing

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Kućno savetovanje
 • Treninzi
 • Radionice
 • Coaching
 • Profesionlna selekcija
 • Obučavanje zaposlenih
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Proces savetovanja doživljavam kao zajedničko traganje za najboljim putevima ka budućnosti, kroz proces komunikacije ravnopravnih partnera. Iskazujem veliko poštovanje prema spremnosti osobe da sa nekim podeli svoje najdublje emocije, želje i strahove. Shvatanje da um, telo i duh čine jedinstvenu celinu predstavlja osnovu za rad sa klijentom. U radu se oslanjam na jačanje samosvesti i samopouzdanja osobe, te preuzimanje odgovornosti za svoj život, misli i emocije. Verujem da je važan preduslov za rast i razvoj klijenta sposobnost terapeuta da mu pruži bezuslovno prihvatanje i ljubav, što osobi omogućava da vremenom i sama prihvati i zavoli sebe.

Pravci koje koristim:

 • Transakciona analiza
 • REBT
 • Integrativan pristup

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Stres, psihosomatske smetnje, depresivno raspoloženje, emocije, anksioznost, komunikacija, emocionalna pismenost, bes, zabrinutost, koučing

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta