Željka Kurjački

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  TA centar

Kontakt:

063/10-50-188

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Treninzi
 • Supervizija
 • Savetovanje u vezi sa učenjem

Moj pristup u radu:

Svaka osoba ima mnogo sposobnosti i talenata koji su za nju specifični i samo njoj "šiveni po meri". U svom radu se koncentrišem na pozitivne strane svog klijenta. Moj pristup se sastoji u tome da osobi pomognem da svoje snage, koje nesumnjivo ima, iskoristi da sebi napravi kvalitetan život kakav želi. Moj pristup je i konfrontirajući, jer podstičem klijente da preuzmu na sebe odgovornost za svoje izbore i postupke. U radu se vodim principom Transakcione analize da je svaka osoba u stanju da razmišlja i donosi odluke za sebe, kao i da se te odluke mogu menjati. Moj pristup je i edukativan, jer klijente učim više o onome što im se dešava. Vrlo često nešto što radimo nama samima izgleda nelogično, samosabotirajuće, kao da "to nisam ja". Često takvo ponašanje iza sebe krije veoma jasnu logiku. Kada nam je jasno zašto radimo to što radimo, lakše nam je da to promenimo, imamo veću kontrolu nad sobom i manje smo uplašeni. 

Pravci koje koristim:

 • Geštalt terapija
 • Transakciona analiza

Ključne reči:

Transakciona analiza

Mapa:

Lokacija 1: Novi Sad,

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski