Andrej Todorović, MA

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Licenca:

  Diplomirani psiholog sa položenim državnim ispitom
  Psihoanalitički psihoterapeut u edukaciji

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • On-line savetovanje
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje

Moj pristup u radu:

  Kao psihoanalitički orijentisani terapeut, u radi sa klijentima nastojim da im pomognem da razumeju i integrišu njima nepoznate i neprihvatljive delove sopstvene ličnosti. Prilikom psihološkog rada koristim nedirektivan pristup, gde klijent ima svu slobodu da iskaže svoje fantazije, misli, osećanja i snove.

  Osnovni cilj je da se kroz odnos sa terapuetom, klijent upozna sa psihološkim procesima, kako bi uvideo na koji način oni utiču na njega u svakodnevnom funkcionisanju i time samostalno stvorio potencijal za promenu na svim životnim aspektima.

           

Pravci koje koristim:

 • Kratka analitička psihoterapija
 • Psihoanalitička psihoterapija

Biografija:

 • Trening iz psihoanalitičke psihoterapije u okviru Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, 2013 - aktuelno
 • Osnovne studije psihologije, Filzofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014
 • Master studije kliničke psihologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017
 • Pripravnički staž kod specijaliste kliničke psihologije u "KBC Dr. Dragiša Mišović - Dedinje", 2014-2015
 • Rad na projektu UNICEF-a u cilju pružanja psihosocijalne podrške marginalizovanim grupama ugroženim u poplavama, 2014.
 • Psiholog u nevladinoj organizaciji Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN) - pružanje psihološke pomoći i podrške izbegličkoj populaciji, 2016-aktuelno
 • Privatna psihoterapijska praksa, 2016-aktuelno

Ključne reči:

anksioznost, depresija, interpersonalni odnosi, tugovanje/gubitak, nedostatak motivacije, opsesivne misli, prisilne radnje, trauma/ptsd, izbeglištvo

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Savski venac
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski