Dejan Cvetković

 • Profesija:

  Socijalni radnik

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju
  Licenca za porodičnu terapiju Komore socijalne zaštite

Kontakt:

063/86-93-747

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Kućna psihoterapija

Moj pristup u radu:

Verujem da ljudi čine ono najbolje što mogu. Često su u tome osujećeni, naročito zbog truda da odigraju očekivane uloge žena i muškaraca.

U svom pristupu nastojim da muškarce i žene oslobodim tereta tradicionalnih uloga. Kroz iskustvo shvatam da je ova pomoć potrebnija muškarcima, a naročito onima koji koriste nasilje u partnerskim relacijama.

Trudim se da klijenti grade svoj željeni, a ne nametnuti identitet. Namera mi je ista i kada je u pitanju veza, brak, porodica, roditeljstvo: graditi željeni identitet.

Usmeravam klijente da sami biraju svoju budućnost. Pomažem im da svoju prošlost sagledaju na drugačiji način, da ona za njih postane korisnija.

Svaka osoba je jedinstvena. Terapeut treba da izbegne ukalupljivanje klijenta u svoju predstavu o njegovom životu.

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Biografija:

 

Nakon završenih studija socijalnog rada više godina sam se bavio supružnicima u razvodu i njihovom decom. Takođe, radio sam na zaštiti  dece bez roditeljskog staranja i dece i omladine u sukobu sa zakonom.

Sredinom devesetih sam, kroz grupne oblike rada, pružao psihosocijalnu podršku izbeglim licima.

Deset godina sam vodio socioterapijski klub za mlade namenjen deci i omladini iz disfunkcionalnih porodica koja su bila u sukobu sa zakonom ili u riziku od toga.

Nakon završene četvorogodišnje obuke iz sistemske porodične terapije, kao sistemski porodični psihoterapeut radim sa pojedincima, parovima i porodicama. Jako su mi važna pitanja roda i moći u porodičnim odnosima.

Posebno sam obučen za rad, individualni i grupni, sa muškarcima koji koriste nasilje u partnerskim relacijama. Prošao sam obuku norveške organizacije Alternativ til Vold (Alternativa nasilju), jedne od najcenjenijih u Evropi u ovoj oblasti.

Koautor sam više stručnih radova : „Predrasude kod supružnika u razvodu“, „Zaštita interesa dece iz porodica sa poremećenim odnosima“, „Rad sa počiniocima nasilja u partnerskim relacijama“,"Muškarci kao klijenti porodične terapije".

Ključne reči:

žene, muškarci, veza, brak, razvod, roditeljstvo, prošlost/budućnost, partnersko nasilje

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Novi Beograd
Položaj na mapi

Lokacija 2: Beograd, Obrenovac
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje govorim:

 • Srpski