Jelena Balanović

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Bor

 • Licenca:

  Sertifikat Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu,
  Kabinet za obrazovnu delatnost (EAPTI)
  Sistemska porodična terapija

Kontakt

[email protected]
060/50-70-790

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Tokom psihoterapije fokus mi je na snagama klijenata, na njihovim potencijalima.

Verujem da iz svake krizne situacije izlazimo jači i bolji, da je svaki izazov moguće prevazići i iz njega izvući korisne zaključke za kasniji kvalitetniji život.

U svakom trenutku terapije težim da klijentu budem korisna, svesna posebnosti i neponovljivosti svake osobe, te i samog procesa.

 

Pravci koje koristim:

 • EMDR
 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

rast, razvoj, snage, adolescentske krize, anksioznost, depresija, panični napad, bračni problemi, komunikacija, porodica, trauma, porodica

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta