Marina Maljković Ranitović

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Savetnik

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Sremska Mitrovica

 • Licenca:

  Evropski akreditovan Institut za edukaciju iz psihoterapije (EAPTI)

Kontakt

marina.mr29@gmail.com
063/541-209
022/21-000-86

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Dečija psihoterapija
 • Psihološka procena dece
 • Psihološka procena odraslih
 • Psihološko testiranje
 • Kućno savetovanje
 • Kućna psihoterapija
 • Radionice
 • Profesionalna orijentacija
 • Profesionlna selekcija
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Osnivač sam i vlasnik Prvog privatnog psihološkog savetovališta "EGO" u Sremskoj Mitrovici početkom devedesetih.

Posedujem dvadesetogodišnji radni staž u državnim institucijama na različitim poslovima sa svim uzrastima.

Stalni sam sudski veštak.

Nosilac sam vojne medalje za zasluge.

Udata sam, majka dvoje dece.

Posebno sam iskusna i edukovana za psihološki tretman problema adolescencije.

Radim psihološke pripreme sportista i umetnika i sve pripreme za javni nastup.

U saradnji sa klijentom osmišljavam strategije za zapošljavanje i simulaciju intervjua za posao.

Radim sva psihološka testiranja i psihodijagnostiku u duhu svoje osnovne profesije.

Tokom psihoterapije usmerena sam na zdrave snage klijentove ličnosti a ne na psihopatologiju. Jačanje zdravih snaga klijenta je osnovna ideja kojom se u terapijskom radu rukovodim.

Duboko verujem da se kroz prevazilaženje kriza i rešavanje problema razvijamo u bolje i jače ličnosti.

Osnovu odnosa klijent - psihoterapeut čini poverenje i prihvatanje. U mom načinu rada klijent se nikada ne osuđuje.

Saradnja psihoterapeuta i klijenta je model rada i osnovni uslov uspeha psihoterapije.

Svaka osoba je jedinstvena i neponovljiva pa je i svaka psihoterapija jedinstvena i neponovljiva, posebno individualno projektovana i drugačija.

Ne postoji univerzalni model rešavanja problema.

Svaki problem ima svoje rešenje i znam da ga je moguće rešiti ukoliko postoji volja i želja klijenta i podrška od strane psihoterapeuta.

Psihoterapija kojom se bavim uliva nadu ; proces rada je edukativan i omogućava klijentu da nauči da pomaže sam sebi nakom završene psihoterapije.

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Intervencija u krizi, poremećeni porodični odnosi, bračni i ljubavni problemi, razvod braka, vaspitni stilovi, adolescencija, trudnoća, porođaj, roditeljstvo, životne faze, starost, smrt bliske osobe, samoubistvo, emocionalna inteligencija, samopouzdanje, trema, uspeh, motivacija, LGBT

Jezici koje govorim:

 • Srpski