Pronađite terapeuta

Aleksandra Bućan

Pristup u radu koji koristim zasniva se na REBT terapijskom pravcu. Poseban naglasak u radu stavljam na odnos sa klijentima. Odnos gde je klijent bezuslovno prihvaćen od strane psihoterapeuta ima veliku važnost u psihoterapijskom radu. Verujem da su ...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Albert Ellis Institute

Status: Terapeut pod supervizijom

Grad: Beograd

Ksenija Petrović

Pristup koji koristim se zasniva na REBT terapijskom pravcu. Uspostavljanjem saradničkog odnosa, u kojem klijent ima aktivnu ulogu rešavaju se emocionalni problemi. Cilj je pomaganje klijentu da se osposobi za samostalno rešavanje problema...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Albert Ellis institut

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Beograd

Dodatan grad: Kragujevac

Teodora Komnenić, MA

Nastojim da pomognem klijentima da otkriju i osveste koji su to načini razmišljanja koji ih uvode u neke nezdrave negativne emocije. Pored toga, zajednički radimo na usvajanju alternativnog načina razmišljanja koji će im...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Završni sertifikat edukacije iz RE&KBT

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Beograd, onlinePronađi terapeuta