Sanja Žikić

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Savetnik

 • Status:

  Sertifikovani savetnik

 • Grad:

  Zaječar

 • Licenca:

  Sertifikovani psihološki savetnik ( nacionalni / Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije i evropski sertifikat / European Association for Counselling ).

Kontakt

[email protected]
061/13-888-95

Vrste usluga:

 • Psihološko savetovanje
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

U radu sa klijentima se rukovodim činjenicom da je svako odgovoran za svoje ponašanje i da se može promeniti ukoliko to želi.

Savetovanje je prvenstveno usmereno ka klijentima koji žele da napreduju i razvijaju svoje životne potencijale. Klijentima je ponuđena mogućnost da tokom rada na sebi poprave međuljudske odnose u koje su uključeni, da razvijaju ličnu svest i odgovornost i svoje potencijale. Razvijanjem ličnih kapaciteta, kroz rad na osećanjima, mislima, opažanjima i unutrašnjim i spoljašnjim konfliktima, klijentu je omogućeno da u optimalnoj meri ostvari svoje životne kapacitete.

Klijentima je pružena mogućnost da se razvijaju i menjaju svesno te kao cilj savetovanja postignu autonomiju ličnosti kroz svesnost, spontanost i bliskost.

Pravci koje koristim:

 • Transakciona analiza

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Bliskost, automonija, svesnost, spontanost, odluka, napredak, motivacija, razvoj ličnosti, pozitivna promena.

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta