Dragana Deh, MA

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Slavija

 • Licenca:

  Sistemska porodična terapija AST, SDPT
  AIP, Hypnotherapy -IKM Stuttgart, Germany
  Master lajf kouč UPSKS
  Autogeni trening - IKM Stuttgart, Germany
  Medijacija

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Psihološko testiranje
 • On-line savetovanje
 • Treninzi
 • Radionice
 • Coaching
 • Profesionalna orijentacija
 • Profesionlna selekcija
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Sistemski pristup kroz individualnu, partnersku, bračnu, porodičnu i grupnu terapiju, osnova je mog savetdavnog i terapijskog rada. Težište savetodavnog rada su aktuelni i situacioni problemi koje pojedinac i/ili porodica ne uspevaju sami da reše. Cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema i teškoća, a psihoterapija je složen postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu. Zasniva se na planskom i sistematskom verbalnom i neverbalnom uticaju psihoterapeuta na osobu sa problemima (pacijent, klijent), sa ciljem da je oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti. Koučing je trening životnih veština, proces usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala osobe u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost. Coaching je trening za povećanje sposobnosti za ljubav i rad. Treniranje životnih veština se može sprovoditi u svim bitnim oblastima života, i u svim uzrastima. Prevazilaženje kriza u svim životnim oblastima je aspekt kojim se najintenzivnije bavim. U skladu sa potrebama klijenta i procenom korisnosti, u rad uključujem i hipnoterapiju. Takođe se bavim medijacijom (posredovanjem u rešavanju konflikata) i vodim naučno priznat program psihofizičke relaksacije - Autogeni trening.

 

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija
 • Hipnoza
 • Integrativno dinamsko savetovanje
 • O.L.I. metod

Uzrasti sa kojima radim:

 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

savetovanje, porodica, brak, partnerski odnosi, psihoterapija, koučing, autogeni trening, asertivni trening, medijacija, psihologija, hipnoterapija

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Ruski