Katarina Pfaf-Krstić

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Centar, Palilula

 • Licenca:

  CTA(p), Evropska licenca za TA psihoterapeuta, Nacionalna licenca za psihoterapiju, Nacionalna Akreditacija za savetnika

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Radionice
 • Coaching
 • Profesionalna orijentacija
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje

Moj pristup u radu:

Svaka osoba ima prava na kompletan i ispunjen, zadovoljan život. Ne postoji univerzalni način za rešavanje problema, ali svaki problem može da bude - rešen.Terapeutski posao obavljaju zajedno, klijent i terapeut.Cilj je da se osveste kapaciteti koje imamo i da se stave u upotrebu. To je cilj terapije.

Pravci koje koristim:

 • Transakciona analiza

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

problem, strah, autentičnost, rešenje

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski