Stojan Mišić

 • Profesija:

  Defektolog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Licenca:

  Gestalt Studio, Beograd

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Svaka osoba dolazi na terapiju sa jedinstvenom pričom. Moj pristup podrazumeva stvaranje autentičnog odnosa koji će omogućiti spoznaju svih obrazaca i mehanizama sopstvenog psihičkog i emocionalnog funkcionisanja. Na taj način, osoba će imati uvid u to koji obrasci je koče u dostizanju sreće i blagostanja, kako sa samim sobom tako i sa drugim bliskim ljudima.   

Smatram da je u svakom terapijskom odnosu najbitnije razvijanje svesnosti kod osobe, ne samo o unutrašnjim procesima, već i o delovanju u okolini.

Rešenje za naše probleme nalazi se u svakome od nas, dok je uloga terapeuta da podstakne i podrži klijenta u toj, ne uvek lakoj, potrazi.

Pravci koje koristim:

 • Analitička psihologija (Jung)
 • Geštalt terapija

Ključne reči:

psihoterapija, psihoseksualni, bračni, komunikacijski problemi, anksioznost, adolescentske krize, depresija, panični napadi, strahovi, roditeljstvo, partnerski odnosi, anksioznost

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Zvezdara
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski