Bojana Škorić, MA

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad

 • Licenca:

  TA centar- asocijacija transakcionih analitičara Srbije
  Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • On-line savetovanje
 • Radionice
 • Coaching
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Zamislite da pišete priču ili režirate film o osobi zadovoljnom svojim životom. Gde bi se ona rodila, u kakvim uslovima i sa kim bi rasla, čime bi se bavila u životu? U pravljenju priče u kojoj bismo želeli da zaštitite glavnog lika i napravite mu lep i bezbrižan život, kakve su šanse da se ne jave neprijatne i negativne emocije, negativne misli, iskrivljena uverenja, neadaptivna ponašanja?Kolike su šanse da je svaki korak koji je napravio bio takvo rešenje u kom je izbegao frustraciju i nezadovoljstvo?Kakve su šanse da su okolnosti u kojima i nad kojima nema kontrolu uvek zaštitničke i prijatne? Šanse su nikakve. Patnja je sastavni deo ljudskog života.

Ideja u koju verujem je da psihičko stanje koje osobi predstavlja problem može da se posmatra kao dobra polazna pozicija za rešavanje tog problema i iskustvo iz kog se mogu izvesti zaključci koji osobi mogu koristiti i pomoći u daljem životu.

Moja želja i zadatak je da psihoterapijskim znanjem pomognem osobi i pružim podršku da se ostvari promena na psihičkom nivou, takva promena posle koje bi osoba bila u proaktivnoj poziciji u ostvarivanju ciljeva i vrednosti koje smatra važnim.

Pravci koje koristim:

 • Transakciona analiza
 • Integrativan pristup
 • Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT)
 • Terapija usmerena na saosećanje (CFT)

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

psihoterapija, psihološko savetovanje, promena ponašanja, emocionalni problemi, problemi u odnosima sa drugim ljudima, problemi u učenju

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski