Ivana Đorđević

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Beograd, Zemun

 • Licenca:

  Akreditovan psihoteraeut sa nacionalnom i evropskom licencom Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije:http://www.savetnik.org.rs/index.php/savetovanje

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Kućno savetovanje
 • Radionice
 • Individualno savetovanje
 • Psihološko savetovanje
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Osnovnu obuku sam završila u Skoplju u "Centru za razvoj, savetovanje i psihoterapiju". Metod koji smo koristili naziva se "Integrativna psihoterapija" i podrazumeva eklektičan pristup koji uključuje:

 • Rodžersovu psihoterapiju-usmerena  ka klijentu
 • Geštalt psihoterapiju
 • Jungovu psihoterapiju
 • Kognitivnu psihoterapiju
 • Art-terapiju

Svaki od ovih smerova je na svoj način doprineo formiranju Integrativne psihoterapije.

Od svakog od gorenavedenih psihoterapeutskih smerova uzela smo sve ono što se najbolje da primeniti u praktičnom i efikasnom radu sa klijentima (npr. tumačenje snova Jungovom analizom, vežbe i domaći zadaci).

U Beogradu sam završila edukaciju iz O.L.I Metoda, koji je takođe integrativan pristup. Biram ovaj tip pristupa, jer verujem da jedan izdvojeni metod ne može pomoći svim ljudima. Svaki čovek je „mali kosmos za sebe“ te tako svojom individualnošću zaslužuje i unikatan pristup.

Prvu seansu ne naplaćujem, kako bi i klijent i ja, mogli da procenimo da li želimo da postignemo terapijski ugovor, a da se niko ne oseća oštećenim.

Pravci koje koristim:

 • Integrativna terapija
 • Integrativno dinamsko savetovanje
 • Integrativan pristup
 • O.L.I. metod

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Tumačenje snova, tugovanje, napredovanje, samoaktualizacija, savetovanje, osobe koje su preživele nasilje, autentičnost, anksioznost, napadi panike, konflikti u odnosima, bes, agresivnost, osećanje krivice, ljubomora, stid, nisko samopouzdanje, ljubavni problemi, odlaganje, fobije,

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta