Jelena Dragičević Berat, MA

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Ruma

 • Licenca:

  Sertifikat za psihoterapeuta, TA centar
  Sertifikat Psihopolis instituta – Asertivni trener
  Licenca za školskog psihologa

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Psihološko testiranje
 • On-line savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Integrativnim pristupom u radu klijentima pomažem da harmonizuju sadržaje svojih unutrašnjih struktura; odbace zastarele i nefunkcionalne obrasce mišljenja, osećanja i ponašanja, steknu nove uvide i uspostave adekvatan  kontakt sa svetom oko sebe. Principi u radu kojima se rukovodim, uz pomoć odgovarajućih tehnika koje koristim, obezbedjuju postizanje pozitivne promene u životu klijenta  kroz usvajanje novih oblika ponašanja i veština pomoću kojih će se nositi sa odredjenim problemskim situacijama I životnim krizama. Poštovanjem integriteta ličnosti svakog klijenta, dobronamernim i negujućim stavom, sa klijentom ostvarujem dobar kontakt koji omogućuje afirmaciju njegovih potencijala u ličnosti.

Pravci koje koristim:

 • Transakciona analiza
 • Integrativna terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Psihoterapija, savetovanje, Novi Sad, asertivnost, poverenje, podrška, kontakt, lični potencijal,

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta