Pronađite terapeuta

Marina Maljković Ranitović

Tokom psihoterapije usmerena sam na zdrave snage klijentove ličnosti a ne na psihopatologiju. Jačanje zdravih snaga klijenta je osnovna ideja kojom se u terapijskom radu rukovodim....nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Evropski akreditovan Institut za edukaciju iz psihoterapije (EAPTI)

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Sremska Mitrovica

Svetlana Rafailović

U psihoterapeutskom i savetodavnom radu sa decom, adolescentima i odraslima prvenstveno se neguje odnos poverenja, a saradnja obe strane ostvaruje se kroz procese osvešćivanja problema, učenje tehnika suočavanja sa problemom i primenom ...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Obuka iz KBTa u radu sa decom i odraslima.

Status: Drugo

Grad: Beograd

dr Tijana Mirjanić

Naći svoj put u životu može biti teško. Način na koji zajedno radimo tokom seanse osposobljava vas vremenom za samostalno rešavanje konkretnih problema. Svrha psihoterapije je i da podstakne na razmišljanje o problemima na kreativan način...nastavak

Profesija: Psihijatar

Licenca: psihijatar SLD

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Beograd, Centar

Jelena Jerković

Trenutno ne znam šta bih navela u ovom odeljku i što više razmišljam "kakav je moj pristup u radu" (čak tajno virim, da proverim šta su drugi terapeuti pisali pod ...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Geštalt psihoterapeut (EAGT)

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Subotica, Bačka Topola