Pronađite terapeuta

Ivana Milanović-Tomašević

Moj pristup u radu je eklektički, snažno zasnovan na konceptima racionalno-emocionalno bihejvioralne terapije i obogaćen znanjima, metodama i tehnikama preuzetim iz sistemske porodične terapije. Cilj terapije je da sinergijskim radom sa klijentom...nastavak

Profesija: Psiholog

Licenca: Albert Ellis Institut, REBT Centar, Beograd

Status: Terapeut pod supervizijom

Grad: Sremska Mitrovica, Centar

Jasmina Kandić Šipetić

Kao psiholog u radu se koristim principima geštalt psihoterapije. Verujem da svaka osoba ima potencijal da živi kreativan i ispunjavajući život, da uživa u kontaktu sa drugim ljudima, da se suočava sa poteškoćama i rešava probleme...nastavak

Profesija: Specijalista medicinske psihologije

Licenca: EAGT - Evropski akreditovani trening institut za psihoterapiju

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Čačak

Nataša Janković

U individualnom radu sa klijentima moj način rada oslanja se na principe i tehniku rada u psihoanalitičkoj psihoterapiji. U ovoj vrsti psihoterapije težište je na empatiji i razumevanju klijenata, njihovih tegoba i životnih problema....nastavak

Profesija: Klinički psiholog

Licenca: Specijalista kliničke psihologije

Status: Sertifikovani terapeut

Grad: Beograd, Vračar

Dodatan grad: Beograd, Vračar

Stojan Mišić

Svaka osoba dolazi na terapiju sa jedinstvenom pričom. Moj pristup podrazumeva stvaranje autentičnog odnosa koji će omogućiti spoznaju svih obrazaca i mehanizama sopstvenog psihičkog i emocionalnog funkcionisanja. Na taj način, osoba će imati uvid u ...nastavak

Profesija: Defektolog

Licenca: Gestalt Studio, Beograd

Status: Terapeut pod supervizijom

Grad: BeogradPrijatelji

  • Anđelija Simić - tvoja verovanja menjaju tvoj život
  • MESTO promene Temenos
  • Strenum-centar