Tamara Radulović

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Savetnik

 • Status:

  Terapeut pod supervizijom

 • Grad:

  Zaječar

 • Licenca:

  Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije;
  Asocijacija sistemskih terapeuta

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

U svom radu sa klijentima veliki značaj pridajem pre svega uspostavljanju kvalitetnog terapijskog odnosa, koji karakterišu poverenje, razumevanje i uvažavanje klijenata i njihovih potreba, kao i prihvatanje klijenata takvih kakvi jesu, sa svim njihovim snagama i ograničenjima. Posebnu pažnju posvećujem deci i adolescentima, sa kojima imam bogato iskustvo u radu, a metode i tehnike koje koristim, prilagođavam njihovom uzrastu i interesovanjima. 

U radu sa klijentima, fokusiram se na prepoznavanje i korišćenje njihovih snaga u prevazilaženju izazova sa kojima se suočavaju. Takođe, važno je da klijenti dođu do uvida da su u najvećoj meri oni odgovorni za svoje postupke, izbore koje prave i generalno za sve što im se dešava u životu, a time i za promene koje mogu da ostvare. Tako, oni postaju spremniji da preuzmu kontrolu- "uzmu život u svoje ruke" i organizuju ga na način na koji oni žele.  

Pravci koje koristim:

 • Geštalt terapija
 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

savetovanje, rast i razvoj, samopouzdanje, anksioznost, tugovanje, partnerski odnosi, komunikacija, bračna i porodična terapija, roditeljstvo, deca i adolescenti, kriza, poremećaji u ponašanju

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta