Tatjana Mali

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad, Vrbas

 • Licenca:

  Ta centar

Kontakt

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Dečija psihoterapija
 • Psihološka procena odraslih
 • Psihološko testiranje
 • On-line savetovanje
 • Treninzi
 • Radionice
 • Profesionalna orijentacija
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima

Moj pristup u radu:

Psihoterapija je namenjena svakom ko ima „višak patnje“. To mogu biti problemi uzrokovani fiziološkim promenama u organizmu, a mogu biti i specifični izazovi koje nameće određena životna dob, ili jednostavno količina stresnih situacija sa kojima se osoba svakodnevno suočava.  Na primer,  neko kroz pubertet prođe relativno bezbolno, dok neki adolescenti imaju problema u uklapanju, ili nekome je raskid veze bolan, ali „očekivano“ bolan, dok neko ima osećaj da ne može dalje kroz život.  

Smatram da svako ima kapacitet za promenu, sposobnost da svoj život živi na najkvalitetniji mogući način, a sa druge strane svako ima prava da odlučuje o svom zdravlju, da li želi ili ne da nešto menja kod sebe u cilju što kvalitetnijeg i zdravijeg života.  Povremeno nam je potreban neko ko će nam pomoći da bolje razumemo sebe, da pronađemo logiku u svom ponašanju ili simptomima, da nas usmeri ka pozitivnoj promeni i da nas na putu ka toj promeni podrži.  Zadatak psihoterapeuta je upravo to,  da pomogne osobi da živi svoj život što ispunjenije, sada i ovde, da odlučuje o sebi i prihvata sebe.

Ne postoje dve iste osobe, stoga nije moguće koristiti isti pristup sa dva klijenta/kinje, i ne postoji jedan put kojim se promena može ostvariti.  Svaki klijent ima u sebi snagu, sposobnosti i osobine koje mu mogu pomoći da prevaziđe probleme, psihoterapija treba da mu pomogne da to pronađe u sebi i iskoristi na najbolji mogući način.

Pravci koje koristim:

 • Transakciona analiza

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

Transakciona analiza

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski


Pronađi terapeuta