Gardnerova teorija inteligencija

ePsihoterapija 09.09.2013. u Vesti

H. Gardner je 1983. u svojoj knjizi “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”  predložio potpuno novu konceptualizaciju inteligenciju, tzv. teoriju višestruke inteligencije koja je zasnovana na kritici stava da postoji samo jedna inteligencija kao univerzalna sposobnost koja se može meriti kroz standardne psihometrijske instrumente. Tvrdeći da IQ testovi ne uzimaju u obzir pun opseg ljudskih sposobnosti, snažno se zalagao za ideju da treba govoriti o individualnim snagama i slabostima koje se ispoljavaju kroz sedam odvojenih dimenzija (ili inteligencija):

  • muzičko-ritmička
  • vizuo-spacijalna
  • verbalno-lingvistička
  • telesno-kinestetička
  • interpersonalna (socijalna)
  • intrapersonalna
  • logičko-matematička

Kasnije je, u drugom izdanju svoje knjige, dodao još dve:

  • naturalistička
  • egzistencijalisčka

Svoju teoriju je zasnovao na proučavanju kako opšte populacije, tako i slučajeva ekstremno nadarene dece (tzv. savanata), osoba sa povredama glave, ljudi iz različitih kultura i eksperata i virtuoza u određenim disciplinama. Danas je njegova teorija naročito popularna među pedagozima jer pruža širi i optimističniji spektar potencijalnih sposobnosti na čijem razvoju se može raditi te  više načina na koje se može biti “pametan”.

Slika prikazuje sedam stilova učenja opisanih na osnovu Gardnerove teorije. Glavna ideja jeste da umesto da se koristi samo jedan stil, na osnovu svojih “inteligencija” ljudi bi trebalo da odaberu one stilove učenja koji će odgovarati ličnim stilovima i preferencijama koristeći tako različite potencijale u cilju ostvarivanja najveće moguće efikasnosti.

Navedene veštine se mogu kreativno kombinovati tako što ćete, na primer, sami ili u grupi, na osnovu sadržaja i grubog pregleda materijala, osmisliti i napraviti plakate, ceduljice i druge vrste obeleživača koristeći verbalne (i/ili vizuelne) simbole. Plakati mogu biti raspoređeni po prostoru na osnovu povezanosti materije. Samim procesom kreiranja plakata počinje učenje, a produbljivanje znanja i detaljnije povezivanje detalja se nakon čitanja učvršćuje doradama plakata. Oni kasnije služe za lakše podsećanje, pa u skladu sa stilom koji vam najviše odgovara možete ponavljati glasno, prezentovati grupi, šetati po prostoru itd. Mnoge teorije učenja sugerišu da je zapravo dubina obrade informacija ono što najviše doprinosi zapamćivanju, a ukoliko sam proces učenja učinite zanimljivim i kreativnim, obezbedićete kompleksnu obradu informacija na više nivoa svodeći potrebu za dosadnim mehaničkim memorisanjem na minimum. Cilj je da se, kavlitetno učeći, dobro i zabavite. Iskoristite svoje sposobnosti na kreativne načine i podelite iskustva sa nama.

Dijagram preveden i prilagođen na osnovu materijala Blue Mango learning systems.Nema komentara | Kliknite ovde da ostavite komentar.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *